Departament de Ciències

La nota d’avaluació de les matèries de ciències es calcularà de la següent manera:

70% exàmens + 30% seguiment

EXÀMENS

 • Es faran un o dos exàmens parcials durant l’avaluació que comptaran el 30%.
 • Al final de l’avaluació hi haurà un examen global de tota la matèria treballada al llarg de l’avaluació que comptarà el 40%.
 • En el cas de faltar a l’examen global per motiu convenientment justificat, l’assignatura restarà a l’espera de realitzar el control de recuperació per configurar la nota final (guardant les notes de seguiment i les notes dels parcials). En els exàmens es poden plantejar qüestions de diversos tipus, preguntes tipus test i problemes relacionats amb els continguts desenvolupats a nivell teòric, en exercicis de classe o de deures o bé en les pràctiques.
 • La data dels exàmens sempre serà avisada prèviament.
 • Es faran sense el suport d’apunts ni llibre de text.
 • Es valorarà l’ortografia i/o la presentació i s’hauran de fer amb bolígraf blau o negre.

 

SEGUIMENT

Cada matèria concretarà quins dels següents aspectes i en quin percentatge contemplarà per l’avaluació del seguiment:

 • Participació a classe en la correcció d’exercicis, ja sigui oralment o sortint a la pissarra.
 • Proves o exercicis realitzats amb el suport d’apunts i llibre de text.
 • Exercicis complementaris i de reforç o ampliació.
 • Informes de pràctiques.
 • Altres activitats que el professor consideri oportunes.

 

Normes en la resolució de problemes (aplicable tant en exàmens com en exercicis de classe):

 1. Recopilar les dades proporcionades per l’enunciat del problema amb els dibuixos o esquemes adients.
 2. Plantejar amb lletres les equacions que ens permetran resoldre el problema i desenvolupar-les, si cal, per al final substituir els valors de l’enunciat.
 3. Ordre i claredat en la resolució i en la presentació dels resultats justificant el valors obtinguts (no oblidar d’indicar les unitats amb les quals s’expressa el resultat).
 4. Fer els exercicis amb bolígraf, almenys en els exàmens.
 5. Utilitzar factors de conversió per fer els canvis d’unitats, expressant les dades amb dues o tres xifres significatives arrodonint el seu valor.

Apunts:

 • S’han de prendre apunts durant les explicacions del professor en fulls de mida DIN A-4 sempre amb el mateix format i numerant-los de forma que després es mantingui l’ordre.
 • Els apunts s’hauran de lliurar quan ho indiqui el professor, juntament amb els problemes i/o exercicis realitzats, seguint les pautes de presentació donades.
 • El retard en la presentació es penalitzarà rebaixant la nota corresponent.
 • A final de curs es presentaran els apunts, exercicis i problemes de tot el curs.
 • La no presentació dels apunts a final de curs influirà negativament en la nota final de l’assignatura.

 

Pràctiques:

 • Es faran pràctiques de laboratori quan el professor ho cregui convenient segons el desenvolupament del temari.
 • S’haurà de presentar un informe individual i a ordinador de cada pràctica realitzada.
 • L’informe ha de constar de: portada, objectius, introducció teòrica, material, desenvolupament de la pràctica, resultats i conclusions.
 • L’informe s’ha de presentar quan ho indiqui el professor. El retard en la presentació es penalitzarà rebaixant la nota corresponent.
 • És obligatori l’ús de bata i portar el cabell recollit en els laboratoris de química i biologia.

 

RECUPERACIÓ

 • En cas d’una qualificació insuficient al final de l’avaluació, s’hauran de recuperar per separat aquells elements que estiguin suspesos:
  • Els exàmens, realitzant un examen de recuperació.
  • El seguiment, realitzant aquella tasca que es mani (exercicis de reforç, presentació dels apunts i exercicis millorats, proves amb apunts i llibre,…).
 • En cas d’una qualificació insuficient a final de curs en alguna de les avaluacions, l’alumne haurà de recuperar la matèria en la prova final ordinària examinant-se només de les avaluacions suspeses.
 • La nota màxima de recuperació serà d’un 5 en cas d’haver suspès exàmens i seguiment i de 6 si es va aprovar el seguiment i, sempre, segons mitjana.
 • Si després de l’avaluació ordinària la matèria no es considera superada, l’alumne haurà de recuperar-la en la prova extraordinària, que inclourà tot el temari i haurà d’obtenir una qualificació de 5 o superior en aquesta prova per a considerar-la aprovada. La nota de qualificació màxima de la matèria en la prova extraordinària serà de 5.
Portes Obertes 2019
Portes Obertes 2019
Propers esdeveniments
  Calendari
  agost 2019
  dl.dt.dc.dj.dv.ds.dg.
  « jul   set »
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Ús de cookies

  Aquesta web fa servir cookies per a garantir una millor experiència a l’usuari. Si segueix navegant està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les mencionades cookies i l’acceptació de la nostra política de cookies, faci clic a l’enllaç per obtenir més informació.ACEPTAR